Dziś na terenie niektórych szkół odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii”. Jak się okazuje, wiele szkół nie przyłączyło się do akcji. W jednej ze szkół w Toruniu uczniowie nie dostali zgodny na organizację tęczowego piątku”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że młodzież urządziła wydarzenie przed budynkiem szkoły.

„W Gdańsku żadna ze szkół nie włączyła się w akcję ‚Tęczowy Piątek’ ” – powiedział Piotr Kowalczuk. „Patrząc na skalę nienawiści do innych orientacji seksualnych, mówienie o szacunku do drugiego człowieka jest niezbędne” – dodał.

„Tęczowy piątek” oficjalnie nie doszedł do skutku między innymi w Gdańsku, Sopocie, Szczecinie czy Katowicach. Nie oznacza to jednak, że tak nie jest. Szkoły boją się informować o takich działaniach przed lub w trakcie. Myślę, że bardziej post factum pojawi się taka informacja. Wiem, że młodzież, która jest u nas w stowarzyszeniu na pewno sama na własną rękę świętuje Tęczowy piątek”. Ubrali kolorowe elementy, koszulki z motywem tęczy” – skomentowała Monika Tichy ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin.

„Tęczowy piątek jest inicjatywą środowisk LGBT, która ma na celu rzekome wsparcie uczniów uważających się za osoby nieheteroseksualne. Niestety jest to inicjatywa fałszywa z kilku względów. Po pierwsze jest bezprawna, o czym wspominają kuratorzy oświaty, bowiem w czasie lekcji nie mają prawa odbywać się zajęcia niezgodne z programem nauczania. Po drugie jest nieprawdziwa merytorycznie. Tożsamość płciowa człowieka formuje się dopiero po 20. roku życia. Wola przebywania z osobami tej samej płci to normalne zjawisko zwane homofilnością, które z czasem zanika. Jakiekolwiek wcześniejsze próby wmawiania młodym osobom, że są LGBT to ideologia, a nie edukacja” – powiedział Przemysław Majewski.

W komunikacie przesłanym przez katowicki magistrat, który został opublikowany przez Onet, czytamy, że „Katowice są miastem, w którym każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów z poszanowaniem obowiązującego prawa. W naszym mieście odbywają się zgromadzenia i marsze różnych grup, które przedstawiają swoje poglądy, np. Marsz dla Klimatu, Marsz Równości, Marsz dla życia i rodziny. Natomiast należy zaznaczyć, że szkoła nie powinna być miejscem propagowania jakichkolwiek poglądów.”

Na temat organizowanego wydarzenia wypowiedział się także prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, który twierdzi, że akcja „odbywa się z oczywistym naruszeniem przepisów prawa oświatowego i bez wiedzy rodziców, którym Konstytucja RP zastrzega pierwszeństwo wychowawcze, a więc prawo do decydowania o wychowaniu dzieci zgodnie z przekonaniami”. ” Tęczowy piątek’ jest próbą dokonania wrogiego przejęcia szkół” – dodał.

Warszawiacy odmówią publiczny różaniec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja