Home Stolica Szpital odesłał pacjentkę do domu. Kobieta zmarła 12 dni później