Home Główna Szpital MSWiA nadal potrzebuje osocza ozdrowieńców!