Home Stolica Stołeczny ratusz odniósł się do decyzji wojewody ws. rozszerzenia strefy płatnego parkowania