Home Główna Stołeczni policjanci będą dysponować Systemem Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych