Home Stolica Startują darmowe zajęcia wyrównujące szanse dla śródmiejskich uczniów