Home Stolica Spis powszechny. W sobotę dzień otwarty dla chętnych aby dokonać samospisu