Home Stolica Śpiewak: nowelę Kpa oceniam bardzo pozytywnie […] nie można naprawiać krzywd, tworząc kolejne