Home Główna Śpiewak do rzecznika Iustitii: „Typie Ty jesteś sędzia czy jakimś politykierem?”