Home Stolica Spełniony apel Wandy Traczyk-Stawskiej. 78 rocznica Powstania Warszawskiego.