Home Główna Służba Więzienna włączyła się w pomoc humanitarną dla Ukrainy