Jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ), we wszystkich firmach na Mazowszu, które odbierały odpady komunalne ze stołecznej oczyszczalni „Czajka” występowały nieprawidłowości.

Po tym jak w połowie ubiegłego roku ujawniono, że w oczyszczalni ścieków „Czajka” należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nie działają stacje termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), WIOŚ w Warszawie przeprowadziły kontrole we wszystkich firmach na Mazowszu, które odbierały komunalne odpady ściekowe i tzw. skratki, czyli największe zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach.

Kontrole wykazały, że we wszystkich czterech przedsiębiorstwach, które na mocy umowy z MPWiK zajmowały się odbiorem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów z „Czajki”, występowały duże nieprawidłowości. WIOŚ nałożył mandaty na firmy Pro-Las Weremijewicz i Henryk Tuszyński Zakład Usług Wielobranżowych i Handlu.

Ponadto WIOŚ wystąpił do starosty wołomińskiego o wszczęcie postępowania zmierzającego do cofnięcia zezwolenia na gospodarowanie odpadami dla Prywatnego Zakładu Handlowo–Transportowego „Dar Trans” Dariusz Sobota. Według wojewódzkiego inspektoratu istnieje również konieczność zmniejszenie oddzoaływania składowiska odpadów, które „Dar Trans” prowadzi w starym wyrobisku w lesie w powiecie wołomińskim.

WIOŚ zwrócił się również właściwego starosty o zweryfikowanie, czy istnieją przesłanki do wygaszenia posiadanej decyzji administracyjnej na gospodarowanie odpadami przez spółkę BIO-MED, która prowadzi instalację w Kazanowie k. Radomia.

WIOŚ oceniając działanie stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych w stołecznej „Czajce” zwrócił uwagę, że mimo podejmowanych działań mających na celu usunięcie usterek i awarii, przestoje awaryjne STUOŚ nadal występują.

Jak czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:

Z subiektywnej oceny wynika, że STUOŚ od stycznia 2013 r. do września 2019 r. mogła nie pracować blisko połowę czasu (średnio ok. sześciu miesięcy w ciągu danego roku kalendarzowego)

Inspektorat wskazał również:

[…] w trakcie przestojów wytworzone osady ściekowe w oczyszczalniach eksploatowanych przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. (4 oczyszczalnie: +Czajka+, +Dębe+, +Południe+, +Pruszków+) muszą zostać zagospodarowane w inny sposób, przez podmioty zewnętrzne (…) co pociąga za sobą konieczność zadysponowania dodatkowych środków finansowych pochodzenia publicznego.

W dalszej części komunikatu, możemy przeczytać:

Taki stan sprawy, zdaniem WIOŚ w Warszawie, wzbudza duże wątpliwości co do sposobu gospodarowania środkami publicznymi przez Zarząd MPWiK. Mimo wydatkowania na budowę STUOŚ około 500 mln zł, MPWiK nadal nie jest w stanie samodzielnie zagospodarować wytwarzanych osadów ściekowych, wydatkując co roku dodatkowe środki publiczne na zlecenie tej usługi podmiotom zewnętrznym

Warszawski inspektorat przypomniał, że w grudniu zawiadomił Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w celu podjęcia działań operacyjnych polegających na ustaleniu, czy ciągłe przestoje Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), w skład której wchodzą dwie linie technologiczne mogące pracować równolegle, należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., wynikające z jej niesprawności oraz dokonywane w tym czasie zlecenia publiczne na zagospodarowywanie komunalnych osadów ściekowych (w tym sam wybór podmiotów) nie godzą w interes ekonomiczny państwa mogący spowodować znaczną szkodę w finansach przedsiębiorcy z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, tj. m. st. Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *