Home Kraj SG: polski żołnierz ranny podczas czwartkowego ataku migrantów na polską granicę