Home Główna Sejm wzywa do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do Wspólnoty Europejskiej