Na jaw wychodząc nowe okoliczności w sprawie Stowarzyszenia Wiosna. Wbrew temu co zapewniała Joanna Sadzik i jej pełnomocnicy oraz przedstawiciele sąd nie pozostawił na ich działaniach suchej nitki.

Portal zyciestolicy.com.pl dotarł do uzasadnienia postanowienia sądu rejestrowego. Z którego wynika, że nie tylko członkowie zarządu złożyli skutecznie oświadczenia o rezygnacji z funkcji. Sąd stwierdził, że wybór nowych członków stowarzyszenia, odwołanie ks. G. Babiarza oraz wybór Joanny Sadzik na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Wiosna – organizatora Szlachetnej Paczki był niezgodny z prawem.

W uzasadnieniu możemy przeczytać:

Z analizy przedłożonych przez strony dokumentów wynika, że członkowie zarządu złożyli skuteczną pisemną rezygnację z zajmowanych funkcji w zarządzie na ręce prezesa zarządu, a utratę mandatów stwierdziło Walne Zgromadzenie Członków (par. 36 statutu stowarzyszenia) w dniu 4 lutego 2019 r., a zatem w tym dniu wygasły mandaty w zarządzie Dominiki Langer-Gniłka, Anny Wilczyńskiej i Jakuba Jana Marczyńskiego, a prezes zarządu Joanna Sadzik została odwołana przez powyższe Walne Zgromadzenie Członków. Odnośnie zaś cofnięcia oświadczeń o rezygnacji Dominiki Langer-Gniłka, Anny Wilczyńskiej i Jakuba Jana Marczyńskiego należy uznać je za niedopuszczalne, albowiem doszły do adresata później niż oświadczenie o rezygnacji (…) Zatem nieskuteczne również było potwierdzenie mandatów członków zarządu dokonane przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 11 lutego 2019 roku oraz ponowne powołanie prezes zarządu Joanny Sadzik.

Dalej sąd kontynuuje:

W związku z powyższym wpis do Rejestru danych prezesa zarządu Joanny Sadzik oraz członków zarządu Dominiki Langer Gniłka, Anny Wilczyńskiej i Jakuba Jana Marczyńskiego jest niedopuszczalny, dlatego należało dane te wykreślić.

Zatem skoro zarząd Wiosny poddał się skutecznie dymisji nie mógł powołać w poczet członków stowarzyszenia nowych osób. Co więcej nie może reprezentować i podejmować decyzji w Wiośnie. Przypomnijmy, Joanna Sadzik i jej pełnomocnicy jak również przedstawiciele twierdzili, że podejmowane przez nich działania są zgodne z prawem. Nawet na oficjalnym profilu FB Stowarzyszenia Wiosna można było znaleźć takie wpisy:

Stowarzyszenie wiosna - Joanna Sadzik

W dniu 4 lutego 2019 roku skutecznie wybranym Prezesem Stowarzyszenia Wiosna jest ks. Grzegorz Babiarz. I to on jest jedynym przedstawicielem władz Stowarzyszenia. Gdy opisywaliśmy sprawę, zarzucano nam stronniczość. Z postanowienia sądu wynika, że mieliśmy rację a działania Joanny Sadzik i reszty osób podających się za zarząd stowarzyszenia Wiosna – były niezgodne z prawem.

ZOBACZ TAKŻE:

Przesilenie WIOSENNE, czyli akcja zniszczyć ks. Jacka Stryczka ze Szlachetnej Paczki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja

Prawnik zakochany w dziennikarstwie