Home Główna Rząd przekaże miliony maseczek mieszkańcom najbardziej dotkniętych regionów