Do 20 marca autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich na temat rozwoju stolicy, które zostały obronione na warszawskich uczelniach w 2019 r., mogą zgłaszać swoje prace do 5. edycji Nagród Prezydenta m.st. Warszawy w tej tematyce.

Nagrody są przyznawane od 2016 r., a ich celem jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy sprawami i rozwojem stolicy. Dlatego w konkursie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które są ważne dla rozwoju stolicy, są to: sztuka, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport oraz idea smart city.

Jak informują organizatorzy konkursu prace są oceniane przez jury pod kątem: umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy, wartości naukowej pracy (w tym ogólnej metodologii i sposobu ujęcia problemu), wartości społecznej, czyli wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój stolicy w przypadku ich zastosowania, a także praktycznej możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez miasto.

Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach: rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie. Nagroda główna dla pracy doktorskiej wynosi 15 tys. zł. Zostaną też przyznane trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Autor głównej nagrody za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

Zgłoszenia do konkursu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 20 marca 2020 r. pod adresem: Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412.

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali organizowanej 23 czerwca w Muzeum Warszawy, które wraz z ratuszem jest współorganizatorem konkursu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.um.warszawa.pl/NP

skąd można pobrać również regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego

Warszawa się wyludnia! Mazowsze przoduje w ilości wyprowadzek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *