Home Główna Ruch przy rondzie de Gaulle’a został przywrócony