Home Świat Rosyjskie wojsko przekroczyło granicę w obwodach czernihowskim, sumskim, ługańskim i charkowskim