Home Świat Rośnie liczba przestępstw antysemickich w Berlinie. Wzrasta nienawiść i podżeganie przeciwko Żydom