Home Kraj Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może odwołać kolegium elektorów uczelni