Home Główna Regularnie okradała swoją pracodawczynie z biżuterii i pieniędzy. Została zatrzymana