Home Główna Ratusz złożył wniosek o zwołanie pilnej sesji rady miasta w sprawie śmieci