Home Stolica Rada Warszawy za nadaniem Honorowego Obywatelstwa Kliczce i Gronkiewicz-Waltz