Home Stolica Rada Warszawy przyjęła uchwałę o zmianie zasad wydawania parkingowego abonamentu mieszkańca