Home Stolica Przedszkola będą miały dłuższe dyżury wakacyjne, ale rodzicom to nie wystarcza