Kolejny zwrot akcji w Stowarzyszeniu Wiosna. Krakowska Prokuratura chce, aby kontrolę nad stowarzyszeniem przejął kurator, przynajmniej do czasu wyboru przez członków stowarzyszenia wszystkich członków zarządu. Kurator ma zwołać walne zgromadzenie członków na którym uzupełniony zostanie skład osobowy zarządu.

Obecnie jako prezes i jedyny członek zarządu stowarzyszenia Wiosna wpisany jest ks. Grzegorz Babiarz. Problem w tym, że wpis nie jest prawomocny. Gdyby sąd uznał argumenty prawne Joanny Sadzik i jej stronników mogłoby okazać się, że znów w stowarzyszeniu Wiosna panuje impas.

Prokuratura wydała nawet specjalny komunikat w tej sprawie:

Postępowanie w przedmiocie wpisu ks. Grzegorza Babiarza nie jest prawomocnie zakończone. Działanie Prokuratury uzasadnione jest wątpliwościami co do tego, czy wymieniony został skutecznie powołany w dniu 4 lutego 2019 roku na stanowisko prezesa zarządu, jak również czy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 11 lutego 2019 roku, zostało skutecznie zwołane oraz czy w jego trakcie ks. Grzegorz Babiarz został skutecznie odwołany.

Prokuratura zapewniła też, iż nie stoi po żadnej ze stron sporu, a jedynie zmierza do uregulowania sytuacji prawnej Stowarzyszenia. Prawnicy zajmujący się prawem korporacyjnym przyznają, że tak zdecydowane działania prokuratury to niecodzienność. Spółki czy Stowarzyszenia potrafią „wisieć” latami bez zarządów. Chociaż działania prokuratury są umocowane w przepisach prawnych to trzeba przyznać, że trudno jest dopatrzeć się intencji śledczych. Zaledwie w zeszłym tygodniu na polecenie prokuratury policja zabezpieczyła dyski oraz komputery w siedzibie Stowarzyszenia. Teraz chcą aby sąd ustanowił kuratora w Stowarzyszeniu.

Próbowaliśmy skontaktować się z ks. Grzegorzem Babiarzem i uzyskać komentarz w tej sprawie – bezskutecznie.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że ksiądz Grzegorz Babiarz zostanie poproszony przez krakowską Kurię o złożenie rezygnacji z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Wiosna znanego z organizacji akcji Szlachetnej Paczki. I nie ma znaczenia, że został wpisany do KRS jako Prezes Stowarzyszenia Wiosna.

Po tym jak sąd rejestrowy wykreślił Joannę Sadzik i resztę zarządu z krajowego rejestru sądowego było jasne, że argumenty prawne ks. Grzegorza Babiarza są mocne. Teraz gdy sąd wpisał go do KRS jest to niemal przesądzone. Jedyną szansą na uniemożliwienie objęcia przez Grzegorza Babiarza funkcji Prezesa Stowarzyszenia Wiosna było i jest stanowisko krakowskiej Kurii.

Kontaktowaliśmy się z krakowską kurią w tej sprawie, która nie zaprzeczyła naszym doniesieniom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja

Prawnik zakochany w dziennikarstwie