Home Stolica Prezes Wód Polskich: błąd przy projektowaniu kolektorów do „Czajki” powinien zostać wychwycony