Home Główna Prezes NIK: Konfederacja deklaruje całkowite poparcie niezależności NIK i wzmocnienie jej uprawnień