Home Główna Pościg ulicami Warszawy. Posiadał narkotyki i był poszukiwany