Home Główna Policjant brał komputery z komendy i zastawiał je w lombardzie