Home Główna Policja zatrzymała po wczorajszych zamieszkach.. „aż” 6 osób!