Home Stolica Policja wspólnie z ITD prowadzą kontrole autokarów wycieczkowych