Home Główna Pociągi SKM zostały wyposażone w 28 defiblyratorów