Home Główna Pobili go bo zwrócił im uwagę aby nie niszczył przystanku