Home Stolica Po kradzieży groził ochroniarzom cążkami do cięcia przewodów. Został zatrzymany