Home Stolica Pionierskie stanowisko do spraw dziedzictwa żydowskiego w biurze mazowieckiego konserwatora