Home Główna Pijana zgłosiłą sie z trzymiesięcznym dzieckiem do ośrodka zdrowia