Home Główna Odpady z „Czajki” są rozwożone po Polsce – zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz środowisku