Home Stolica Od września nie będzie pieniędzy na zajęcia artystyczne w XCVI Liceum im. Agnieszki Osieckiej