Home Stolica Od wczoraj wydzielono dodatkowy pas dla pieszych i gastronomii przy pl. Zbawiciela