Home Stolica Od soboty będzie działał nowy punkt szczepień w Centrum Nauki Kopernik