Home Stolica Od roku figurował jako zmarły. Na podstawie podrobionych dokumentów chciał sprzedać mieszkanie swojej matki