Home Stolica Od początku roku w metrze doszło do 82 przestępstw. Najwięcej na stacji Centrum