Home Stolica Od 7 lutego całodobowy punkt wymazowy w Szpitalu Południowym