Home Stolica Obraz Alberta Edelfelta zaginiony w czasie II wojny światowej trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie