Home Świat Nowy rekord przestępstw o podłożu politycznym w Niemczech. Wzrost czynów antysemickich