Home Stolica NIK stwierdziła nieprawidłowości w 10 skontrolowanych placówkach kultury w Warszawie