Home Stolica Nieznani sprawcy ukradli rzeźbę pustułki z Bielan