Home Stolica Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego promowano absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej